Historie novosadské kopané sahá až do roku 1920. Přestože byl název klubu od  roku 1920 několikrát změněn, sportovní aktivity a zejména fotbal se dále rozvíjely.  Zlom nastal v období 2.světové války, kdy byla činnost klubu zakázána. Po roce  1945 sportovní klub znovu obnovil svou činnost a tradice kopané na Nových Sadech  zůstala zachována až do dnešních dnů.
Během své bohaté historie vychoval fotbalový oddíl řadu hráčů, kteří v minulosti oblékli dres ligových mužstev. Členem fotbalového oddílu byl rovněž legendární  brankář František Plánička. Od roku 1958 fotbalový oddíl pořádá tradiční zimní turnaj, jehož se účastní mužstva z regionu střední Moravy.